माणसातील निसर्ग जागा होईल का कधी?
माणसातील निसर्ग जागा होईल का कधी?

माणसातील निसर्ग जागा होईल का कधी?

आम्ही कृतज्ञ की कृतघ्न ?   शनिवार रविवार नेहमीप्रमाणे कॅम्पिंग ट्रिप च्या नियोजनासाठी वेल्ह्याला जाणे झाले. अगदी अचानक ठरल्यामुळे एकट्यावरच सगळी जबाबदारी आली. एकटाच असल्यामुळे दुचाकी वर जाणेच पसंत केले. पुणे बेंगलोर महामार्ग सोडुन वेल्ह्याकडे निघालो. तस पाहता चेलाडी-वेल्हे-केळद(-महाड) हा…

Do Flowers teach us?
Do Flowers teach us?

Do Flowers teach us?

The Full story of Flowers   On the auspicious days of Dhanteras (Diwali), we Indians chant following mantra, which is from Bhagwatam. It’s a custom to chant this mantra and then offer flowers to God Dhanwantaree(धन्वंतरी). सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै…