Uncategorized

संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा….

संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा….

संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा….    हा चंद्र ना स्वयंभू,रवितेज वाहतो हा |ग्रहणात सावल्यांचा अभिशाप भोगतो हा ||   जे न पाहे रवी ते पाहे कवी असे आपण नेहमीच ऐकतो, वाचतो. इथे कवी ने नुसती कविकल्पनाच केली नाहीये तर,…

माणसातील निसर्ग जागा होईल का कधी?

माणसातील निसर्ग जागा होईल का कधी?

आम्ही कृतज्ञ की कृतघ्न ?   शनिवार रविवार नेहमीप्रमाणे कॅम्पिंग ट्रिप च्या नियोजनासाठी वेल्ह्याला जाणे झाले. अगदी अचानक ठरल्यामुळे एकट्यावरच सगळी जबाबदारी आली. एकटाच असल्यामुळे दुचाकी वर जाणेच पसंत केले. पुणे बेंगलोर महामार्ग सोडुन वेल्ह्याकडे निघालो. तस पाहता चेलाडी-वेल्हे-केळद(-महाड) हा…